Konfliktivahendus

Organisatsiooni edu aluseks on inimestevaheline koostöö. Häiritused sellel pinnal loovad usaldamatust ja konflikte, mis väljenduvad lõpptulemusena ettevõtte tulemuses.

Konfliktid võivad tekkida nii inimeste kui meeskondade vahel, nii vertikaal kui horisontaalsuunas. Põhjuseid, miks konfliktid ilmnevad on palju,  kuid  nende üheks iseloomulikuks jooneks on teadvustatud või teadvustamata ebakõlad, mis väljenduvad suhetes.

Konfliktide lahendamine iseseisvalt võib osutuda väljakutseks, sest olles süsteemi liige on keeruline säilitada vajalikku neutraalsust. Kui aga puudub neutraalsus on raske näha probleemide juurpõhjuseid ja leida osapooli rahuldavaid lahendusi.

Konfliktide vahendaja roll on pakkuda sellistes olukordades vajalikku tasakaalu, aidata osapooltel näha kitsaskohti ja võimalusi, mida süsteemi kuuluvana on raske märgata. Parimad lahendused transformeerivad konflikti arenguks, mis toetab kogu organisatsiooni.


Kui näed, et Sinu organisatsioonis on konfliktid mida oma jõududega on keeruline lahendada, siis võta meiega ühendust.