Emotsionaalne süsteem

Oleme harjunud vaatama organisatsiooni kui teatud struktuuride, protsesside, funktsioonide, eesmärkide jms kogumit. See on struktuur, mis allub kindlale loogikale ja ratsionaalsetele seaduspärasustele, millega toimetulekut ja põhimõtteid õpetavad koolid, kursused ja igapäevane praktika.

Osa mida tihtipeale ei märgata, kuid mis loob ratsionaalse poole sisulise väärtuse ja muudab selle funktsionaalseks, nimetatakse emotsionaalseks süsteemiks.

Emotsionaalne süsteem - olemus

Emotsionaalne süsteemi moodustavad inimesed ja nendevahelised suhted. See on osa mida sageli vaadatakse kui iseenesest toimivat ja millele tihti tähelepanu ei pöörata. Meie teadvusesse jõuab see kaudselt, tavaliselt läbi erinevate, inimestega seotud probleemide. Tüüpilised indikaatorid, mis viitavad probleemidele emotsionaalses süsteemis on leitavad siit.

Emotsionaalne süsteem - taust

Emotsionaalse süsteemi juured peituvad inimese bioloogilistes reaktsioonides võimalikele ohtudele ja stressirikastele olukordadele. Need on automaatsed käitumised, mis püüavad vähendada tekkinud ärevust ja pinget ning millest me pole tavapäraselt teadlikud. 

Kuna ühte organisatsiooni kuuluvad inimesed moodustavad tervikliku süsteemi, milles kõik liikmed on omavahel emotsionaalselt seotud, siis kanduvad need reaktsioonid kõikide osapoolteni. 

Sõltuvalt inimestest ja nende suutlikkusest tulla toime tekkinud ärevusega, on organisatsiooni töö suuremal või väiksemal määral häiritud ning tekib sümptomaatika