Kuidas mõjutavad suhted organisatsiooni toimimist?

 
Kuupäev: 04.03.2020 
Aeg:  9:30 ... 17:00
Koht: Mectory, Chinese Garden


Milline on inimestevaheliste suhete mõju organisatsioonile?

 Kuidas suhtemustreid märgata ja nendega toime tulla?

 

Emotsionaalne süsteemiteooria on käsitlus, mida psühholoogia on enam kui 50 aastat rakendanud edukalt teraapias. Vaadates organisatsioone läbi selle teooria vaatenurga, avaneb sügavam pilt inimestest ja nende käitumisest.

Koolituse eesmärk on aida juhtidel mõista inimestevaheliste suhete mõju organisatsioonile kui tervikule, osata selliseid protsesse teadvustada ja mõjutada.

Koolitusel käsitletavad teemad:

Organisatsioon kui emotsionaalne süsteem — Vaatame organisatsiooni kui inimestevahelistest suhetest koosnevat tervikut. Uurime sellise lähenemise iseärasusi ja põhimõtteid.

Emotsionaalsed reaktsioonid ja nende mõju — Kuidas saavad alguse emotsionaalsed käitumised? Millest need sõltuvad ja kuidas kajastuvad organisatsioonis kui tervikus? 

Tüüpilised käitumismudelid — Millised on tüüpilised emotsionaalsed käitumismudelid mida pinge ja stressi tõustes kasutatakse? Neile iseloomulikud tunnused ja toimimise põhimõtted. 

Toimetulek emotsionaalsete protsessidega — Kuidas emotsionaalseid protsesse märgata? Millised on võimalused selliseid protsesse mõjutada? Juhi roll sellistes protsessides.


Maksumus: 250 EUR

Hind sisaldab 1h tasuta konsultatsiooni.
Emotsionaalsed suhtemustrid