Kommenteeri

Organisatsioon kui emotsionaalne süsteem

Emotsioonid on meie elu lahutamatu osa ja kõik me kogeme neid igapäevaselt. Teadlikkus enda emotsioonidest ja oskus nendega toime tulla on see mis meid üksteisest eristab. Vähe on inimesi kes oma emotsioonidele tähelepanu pööravad. Suur osa meist liigub autopiloodil ja vaatab emotsioone kui tahtest sõltumatuid nähtusi, mida pole võimalik mõjutada.

Hoopis vähe on neid, kes emotsioonidega teadlikult tegelevad. Küsivad, milline osa on endal ja kui suurel määral on need tingitud teistest inimestest ning ümbritsevast keskkonnast.

Paraku on just meid ümbritsevad inimesed need, kellest meie emotsionaalsed reaktsioonid suuresti sõltuvad. Emotsionaalse süsteemiteooria kohaselt moodustavad ühte sotsiaalsesse gruppi (olgu selleks siis perekond, organisatsioon, ühiskond vm. koos toimiv sotsiaalne grupp) kuuluvad inimesed tervikliku süsteemi. Sellises süsteemis on kõik kõigiga emotsionaalselt seotud. Iga grupi liige annab tervikusse oma panuse ja ühtlasi väljendab ka antud süsteemis toimuvat.

Seetõttu on üksiku indiviidi emotsionaalsed reaktsioonid otseses sõltuvuses grupi kui terviku emotsionaalsest seisundist ning indikaatoriks konkreetses süsteemis toimuvale.

Vaadates organisatsiooni sellisest vaatenurgast, omandavad inimeste käitumised hoopis sügavama tähenduse, luues laiemat arusaamist organisatsioonis kui tervikus toimuvast.

Emotsionaalne süsteem

Lisa kommentaar

Email again: